GoPlenum 5.2.0 Release note

Denna release innehåller en hel del förbättringar och ändringar i GoPlenum för global administratör, mötesadministratör, mötesledare och mötesdeltagare.
Publicerad:
2021-09-26
...

Nya funktioner

Global administratör

Mötesinställning – Begränsning på replik

Det finns nu en mötesinställning som begränsar antalet repliker.

Inställningen begränsar delegaters möjlighet till replik genom att endast tillåta repliker när huvudtalaren är aktiv och dennes tid ej gått ut. Inställningen begränsar även huvudtalarens möjlighet till svarsreplik till ett tillfälle. Svarsrepliker hamnar underst av replikerna. Ändras denna inställning när ett möte genomförs så påverkas alla ärenden i mötet.

För att aktivera inställningen, bocka i rutan "begränsning på replik". Inställningen finns i mötesinställningarna (kräver Global Admin).

Mötesinställning begränsning på replik.

Mötesadministratör

Sortera omröstningslistan efter kommittésortering

Det finns nu möjlighet att sortera förslag i voteringslistan utefter tecken som skrivits in i sorteringslistan under kommittéfliken. Fälten för sorteringen finns under fliken Kommitté > Kvittering > Sortering

Sortera omröstningslistan efter kommitté sortering.

Förslagen sorteras efter storlek > tecken > tom ruta. Om inga värden har fyllts i sorteringsrutorna, sorteras förslagen som innan. Den nya sorteringen fungerar ihop med den existerande ”drag and drop” sorteringen.

Sortera omröstningslistan efter kommittésortering exempel.

Mötesledare

Svar till replik

Om mötesinställningen ”Begränsning på replik” är aktiv så kommer talaren endast kunna skicka in ett svar till replik. Svarsrepliken kommer längst ner på listan av alla repliker.

Svar replik mötesledare.

Mötesdeltagare

Svar till replik

Om mötesinställningen ”Begränsning på replik” är aktiv kommer talaren endast kunna skicka in ett svar till replik.  

Svar till replik mötesdeltagare

Be om replik endast när huvudtalaren är aktiv

Om mötesinställningen ”Begränsning på replik” är aktiv går det endast att be om replik under tiden huvudtalaren är aktiv och denne har tid kvar.

Be om replik endast när huvudtalaren är aktiv mötesdeltagare

Nyaste artiklarna

Alla artiklar

Pröva GoPlenum

Gör som över 100 företag och organisationer; tillgängliggör era demokratiska processer och möten.
kom igång

Boka demo

Vill du se hur GoPlenum fungerar och prata med en av våra experter? Boka ett gratis 30 minuters demo nu!
Boka demo